KIKONGO
05 Julho de 2021 - Actualizado em 05 Julho de 2021 | 10h30

Kikongo - Wizi kanga impumbulu atanu avondelenge e wantu kuna zunga kiaki


Fonte: TPA