KIKONGO
05 Julho de 2021 - Actualizado em 05 Julho de 2021 | 10h25

Kikongo - Zandu dya n´tete dya izunga ya sul dizi gyanguka ku Namibe


Fonte: TPA