UMBUNDU
21 Junho de 2021 - Actualizado em 21 Junho de 2021 | 10h00

Umbundu - Caqualata usongui wofeka okakala vohonguele yo cimuka colofeka osapi yondaka ekalo Grandes


Fonte: TPA