NHANEKA
14 Junho de 2021 - Actualizado em 14 Junho de 2021 | 10h45

Nyaneka - Ko Cabinda navo veli nekwatefo lyaco


Fonte: TPA