UMBUNDU
08 Junho de 2021

Umbundu - Olo nalavai vitanlo vakasi kesombiso vo Cuando Cuabango


Fonte: TPA