KIKONGO
21 Abril de 2021

Kikongo - Luta kwa kama zole za matone za madya mezi kubikwa ye filamo kwa yamu bena mukonda


Fonte: TPA