KIKONGO
21 Abril de 2021

Kikongo - Wantu wayingi kabena ye maza ko va zunga kya Luanda mukuma kya bulungu wizi toboka


Fonte: TPA