KIKONGO
15 Dezembro de 2020 - Actualizado em 15 Dezembro de 2020

Kikongo - Bacalhau embizi itomazol wanga omunsungi ya kinzi


Fonte: TPA