KIKONGO
01 Dezembro de 2020 - Actualizado em 01 Dezembro de 2020

Kikongo "O Banquete" TPA songelenge empila eyi wantu ayiyila nzimbu ya luyalu kimana vo atunga ngyan


Fonte: TPA