KIKONGO
20 Novembro de 2020 - Actualizado em 20 Novembro de 2020

Kikongo - MININT wizi zayisa vo emabambangolo mapulicia benanga kikundi ye n´kango


Fonte: TPA